Eindejaarsregelingen (2022-2023)

Bedrijven kunnen gebruik maken van de volgende regelingen

  • Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
  • Middelingsregeling
  • Zelfstandigen Aftrek
  • Startersaftrek
  • Jaarruimte
  • MKB Winstvrijstelling

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Is de mogelijkheid om binnen de boekhouding voor het pensioen te sparen.
Op dit moment is dat maximaal 9,44 % van de winst.
2022 is het laatste fiscale jaar voor deze regeling.

Middelingsregeling

Is de mogelijkheid om tussen 3 opvolgende jaren het inkomen te middelen om zo
inkomstenbelasting te besparen.
2022 is het laatste fiscale jaar voor deze regeling.
Laatste mogelijkheid is middelen tussen 2022 – 2024.

Zelfstandigenaftrek

Is nu 6.310 euro voor iedere zelfstandige. Regeling wordt vanaf 2022 1.280 per jaar
afgebouwd.

Startersaftrek

Geldt voor 3 opvolgende 1 e jaren. Het minimale aantal bedrijfsuren moet 1225 zijn.
De aftrek voor de inkomstenbelasting is 2.123 euro.

Jaarruimte

Is maximaal 13.570 euro.
Is te gebruiken tot 8 jaar na het ontstaan.
Voor ZZP ers geldt Jaarruimte is gelijk aan 13,3% van de premiegrondstag minus de gebruikte FOR.

De premiegrondslag is gelijk aan het inkomen (winst) minus 12.837 euro.
Bedrag moet worden gestort op een geblokkeerde rekening (lijfrente, beleggingsrekening of verzekering).

MKB winstvrijstelling

Winstvrijstelling is 14 % van de winst.
Maximale winst is € 69.398. Bij meer winst is er geen aftrek.