Corona Subisidie

Vijf jaar de tijd voor afbetalen uitgestelde belasting

Ondernemers krijgen langer de tijd om de berg uitgestelde
belastingschulden terug te betalen. Zij mogen daar vijf jaar over doen in
plaats van drie jaar, en ze hoeven pas in 2022 te beginnen met aflossen.
Daar staat tegenover dat belastingplichtigen vanaf 1 juli 2021 weer gewoon
op tijd hun belastingen moeten gaan betalen. Dan is het uitstel echt
afgelopen.
Om het bedrijfsleven door de coronacrisis te loodsen geeft de Belastingdienst al
sinds vorig jaar bijzonder uitstel van betaling. Ondernemingen kunnen uitstel
krijgen voor tal van belastingen, zoals BTW, loonheffingen en
vennootschapsbelasting. Inmiddels is er al voor een slordige € 16 miljard aan
belastingen uitgesteld.


Kabinet wil belastingschulden niet kwijtschelden
Ondernemend Nederland hoopte dat van uitstel misschien afstel zou komen.
Maar die hoop maakt het kabinet vakkundig met de grond gelijk in de Kamerbrief
(pdf) met uitleg over de nieuwe ronde van coronasteun. Daarin staat namelijk klip
en klaar dat het kabinet niet kiest voor het volledig of deels kwijtschelden van
belastingschulden. Kort gezegd levert zo’n algemene maatregel naar de smaak
van het kabinet te veel willekeur op.
In tegenstelling tot andere regelingen voor coronasteun (tool) wordt het uitstel
van belastingbetaling ook niet verlengd na 1 juli 2021. Eerder heeft de
Belastingdienst ondernemers al dringend opgeroepen om toch vooral uitstel aan
te vragen vóór 1 juli. Die deadline blijft dus staan, tenzij de Tweede Kamer nog
ingrijpt. Zo niet, dan moeten ondernemingen na die datum weer gewoon op tijd
aan hun nieuwe betalingsverplichtingen voldoen. Voor ondernemingen waar het
uitstel al vóór 1 juli afloopt geldt dat al eerder.


Aflossen belastingschuld mag vijf jaar duren
Om ondernemingen meer lucht te geven bij het wegwerken van de
belastingschulden wil het kabinet wel de aflossingstermijn verruimen.
Aanvankelijk zouden ondernemingen uiterlijk op 1 oktober 2021 moeten starten
met terugbetalen en zouden zij daarvoor drie jaar de tijd krijgen. De nieuwe
startdatum wordt 1 oktober 2022, en de aflossingstermijn gaat naar vijf jaar.
Sneller mag ook natuurlijk, benadrukt de Belastingdienst.
Als extra steun blijft ook de invorderingsrente tot 2024 lager. Belastingplichtigen
die te laat zijn met het betalen van hun aanslag betalen deze rente. Sinds maart

vorig jaar staat de invorderingsrente op 0,01% en dit blijft tot eind dit jaar zo.
Vanaf 1 januari 2022 gaat de rente naar 1%, op 1 juli 2022 naar 2% en op 1 januari
2023 naar 3%. Op 1 januari 2024 is de invorderingsrente terug op het ‘normale’
niveau van 4%.

Info Rijksoverheid. Lees meer